Wati & Panji

Minggu Legi, 17 September 2023

  • 00Hari
  • 00Jam
  • 00Menit
  • 00Detik

Berkah Dalem.

Kanthi nyadhong sih berkahing Gusti Allah Hyang Romo Ingkang Maha Asih
ing pengangkah kula sagotrah badhe hangadani pawiwahan dhauping atmojo, saha muji syukur kanthi dhauping :

Maria Sri Rahmawati

Putri Bp. Mateus Jumari & Ibu Yustina Ponirah

Agustinus Eko Panji Panuntun

Putra Bp. Andreas Suwarto & Ibu Mutonginah (alm)

Menggah katetepaning Dhaup suci asto lumiyat wanci:

Sakramen Pernikahan
Acara Resepsi

Tuhu sinubo ing bejo lubering nugroho,
mongkoking manah kula sagotrah
mugi khanti donganing penggalih
saha tan wonten sambikala bapak ibu
mugiyo kepareng kaaturan rawuh
hangestreni, hanjenengi, paring pudyo.
mawantu mugiyo dados baroyo
bagyo mulyo sembodo raharjo
wasono gotrah gung kurowongso
hangaturaken agunging panuwun
lan mugi di agung ing aksomo
sedoyo kekirangan lan kalepatan kawula

ingkang winantu ing kabagyan

Kel. Bp. Mateus Jumari & Ibu Yustina Ponirah
Kel. Bp. Andreas Suwarto & Ibu Mutonginah (alm)

Gallery

Berikan ucapan terbaik
untuk kedua mempelai

[comment-kit style="golden"]

Wati & Panji

Scroll to Top